Moore MTH en KroeseWevers gaan samenwerken en tekenen intentieverklaring voor fusie

Amersfoort, dinsdag 15 november 2022

Behoorlijk ondernemend nieuws namens Moore MTH uit Amersfoort: KroeseWevers en Moore MTH hebben de intentie om samen verder te gaan! Arie Lengkeek namens Moore MTH: 'Hiertoe hebben wij een overeenkomst getekend. Wij zijn nu al goede buren van elkaar met vestigingen in aangrenzende regio's. Met de samenvoeging kunnen wij voor klanten de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening nog beter borgen.' Moore MTH is bedrijfslid van Content en wij feliciteren hen met deze mooie ontwikkeling!

Aanleiding voorgenomen fusie
Arie: 'De belangrijkste reden is borging van kwaliteit en continuïteit. Door de voorgenomen fusie kunnen wij de uitdagingen van toenemende wet- en regelgeving, digitalisering, krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomen behoefte aan talentontwikkeling het hoofd bieden. Daarnaast geloven wij dat wij zelfstandig in staat zijn om onze groeiambities te verwezenlijken.'

Geleidelijke integratie
'Wij zijn voornemens om op 1 januari 2023 te fuseren. Op dat moment wordt ook de nieuwe naam bekend gemaakt. Vervolgens zal de integratie geleidelijk vorm krijgen. In de tussentijd opereren zowel KroeseWevers als Moore MTH nog vanuit de eigen naam.'

Grote ambities
Uiteraard zijn de ambities van Moore MTH nog veel groter: 'Zeker. Ook kunnen wij zo onze internationale positie versterken. Dit past bij de ambitie van zowel Moore MTH als KroeseWevers om invulling te geven aan verdere, duurzame groei. Als gevolg van deze fusie ontstaat een accountants- en adviesorganisatie met ruim 900 medewerkers, 35.000 klanten, 20 multidisciplinair ingerichte vestigingen, 37 partners en bijna 100 miljoen euro omzet per jaar.'

Nieuws

Moore MTH en KroeseWevers gaan samenwerken en tekenen intentieverklaring voor fusie

Finance
Zakelijke Dienstverlening