Impact033 leidt weg naar een inclusievere arbeidsmarkt in Amersfoort

Amersfoort, maandag 19 februari 2024

Een aantal werkgevers en bedrijven in Amersfoort je hebben de handen ineengeslagen om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Onder leiding van de gemeente Amersfoort en met de uitvoerende expertise van Impact033, samen met de kennis van Impact030, is de Coalitie Inclusieve Arbeidsmarkt opgericht. Deze coalitie richt zich op het opleiden van inwoners tot krachtige, zelfstandige medewerkers en het overbruggen van de kloof tussen potentiële werknemers en de arbeidsmarkt.

'Er is een duidelijk tekort aan geschoolde arbeidskrachten, terwijl er tegelijkertijd veel onbenut potentieel is onder mensen die niet direct inzetbaar zijn',  aldus Sandra Barth, coördinator van de Coalitie Inclusieve Arbeidsmarkt. 'Met deze coalitie willen we een brug slaan en iedereen de kans geven op passend en bevredigend werk.'

De Coalitie bestaat uit een unieke samenwerking tussen opleiders, werkervaringsplaatsen, en eindwerkgevers, die gezamenlijk een participatieketen vormen. Deze keten is ontworpen om potentiële werknemers niet alleen te scholen en te trainen in noodzakelijke vaardigheden, maar ook om hen te voorzien van een complete leerlijn die culmineert in een vaste baan.

'We gaan uit van het principe dat de meeste mensen willen werken, maar soms net dat beetje extra ondersteuning nodig hebben', vervolgt Sandra. 'Door te focussen op talenten en kwaliteiten, eerder dan alleen op diploma’s, kunnen we veel meer mensen succesvol naar de arbeidsmarkt leiden.'

Een innovatief aspect van deze samenwerking is de introductie van een complete leerlijn, waarbij deelnemers al vanaf een eerste assessmentfase een duidelijk beeld krijgen van hun toekomstige werkplek. Dit is een significante vooruitgang vergeleken met bestaande programma’s, waar het einddoel vaak minder duidelijk is.

De coalitie werkt momenteel aan het ontwikkelen van een pilot voor verschillende leerlijnen, in samenwerking met de gemeente Amersfoort en het UWV. Sandra: 'We zijn nog op zoek naar meer organisaties, impactondernemers, eindwerkgevers en opleiders die zich bij ons willen aansluiten. Dit is een unieke kans om deel uit te maken van een beweging die echt verschil kan maken in de levens van mensen en de dynamiek op de arbeidsmarkt positief kan veranderen.'

Voor organisaties die interesse hebben om bij te dragen aan dit ambitieuze project, is contact opnemen met Sandra Barth de eerste stap naar een potentiële samenwerking: sandra@impact033.nl

Nieuws

Impact033 leidt weg naar een inclusievere arbeidsmarkt in Amersfoort

Personeel
Zakelijke Dienstverlening