Delen Amersfoort straks duurzaam verwarmd met warmte uit rioolwaterzuiveringsinstallatie

Amersfoort, dinsdag 13 september 2022

Op 12 september sloten de gemeente Amersfoort, waterschap Vallei en Veluwe en Warmtebedrijf Amersfoort officieel de handen ineen om aquathermie op grote schaal in Amersfoort mogelijk te maken. Met deze intentieovereenkomst geven alle partijen aan om de komende tijd afspraken te maken over de realisatie van deze zeer duurzame warmtebron. Deze kan potentieel ruim 7.000 huishoudens in Amersfoort verwarmen via het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort.

Hiermee komt de langgekoesterde wens in zicht om Amersfoort versneld, vrijwillig en volledig duurzaam van het aardgas af te kunnen halen. De warmte wordt uit het effluent (gezuiverd rioolwater) van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie op de Isselt gehaald, dit wordt aquathermie genoemd. Patrick Gaynor, heemraad van waterschap Vallei en Veluwe licht toe: 'De levering van warmte uit effluent draagt bij aan de verduurzaming van Nederland en helpt gemeenten om te komen tot aardgasvrije wijken. Grootschalige ontwikkelingen, zoals in Amersfoort, helpen om de potentie van aquathermie goed voor het voetlicht te brengen. Een goede koppeling van vraag en aanbod is hierbij essentieel. Dit vraagt om samenwerking tussen waterschap, gemeenten, inwoners, bedrijven en netbeheerders. Amersfoort is een prachtig voorbeeld waar alles bij elkaar komt.'

Samenwerking van overheid en bedrijfsleven

Het initiatief is een samenwerking tussen Warmtebedrijf Amersfoort en twee publieke organisaties. Naast het waterschap is namelijk ook de gemeente Amersfoort onderdeel van de samenwerking.

Astrid Janssen, Wethouder Duurzaamheid van de gemeente Amersfoort: 'Iedereen wil wonen in een verwarmd huis, vooral in de wintermaanden. Tegelijkertijd is duurzaam en spaarzaam omgaan met verwarming belangrijk. In Amersfoort zijn we daarom met inwoners en organisaties volop bezig met de energietransitie. We kijken met welke alternatieve duurzame bronnen we woningen kunnen verwarmen als alternatief voor aardgas. Dat we uit aquathermie warmte kunnen halen waarmee we 7000 woningen zouden kunnen verwarmen, is een belangrijke stap in het verduurzamen van onze stad. Samen met de partners doen we zo ook ervaringen op die ons helpen de energietransitie verder te versnellen.'

Verdere verduurzaming van het Amersfoortse warmtenet

Momenteel wordt het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort flink uitgebreid op bedrijventerreinen Isselt en De Hoef, zodat in de nabije toekomst woonwijken kunnen worden aangesloten. Het Warmtebedrijf investeert momenteel veel in steeds nieuwere technieken voor duurzame warmtebronnen, zo is vorige maand een grote stap gezet voor de realisatie van geothermie. Directeur Valentijn Kleijnen licht toe: 'Juist doordat het warmtenet in Amersfoort wordt aangelegd, en doordat het Warmtebedrijf haar krachten gebundeld heeft met platform Energie voor Elkaar, kunnen we in dit soort nieuwe technieken investeren. Het is de bedoeling dat het warmtenet haar warmte krijgt uit diverse warmtebronnen en technieken, want alleen dan kan je zo duurzaam mogelijk stabiele en comfortabele warmte blijven leveren, tegen een goede prijs. En daarmee bieden we een duurzaam en betaalbaar alternatief voor een aardgasaansluiting en versnellen we de energietransitie.'


Meer informatie: www.warmtebedrijfamersfoort.nl.

Nieuws

Delen Amersfoort straks duurzaam verwarmd met warmte uit rioolwaterzuiveringsinstallatie

Duurzaamheid