Content maakt slag tussen Onderwijs en lokaal bedrijfsleven

Amersfoort, woensdag 23 februari 2022

'Het lokale bedrijfsleven kan nog zoveel meer bereiken met de lokale onderwijsinstellingen, zeker in deze tijd waarin jong talent belangrijker dan ooit is voor de ondernemers.' Het zijn de woorden van Danny Rietveld, initiatiefnemer van Content Amersfoort. 'We gaan een mooie brug bouwen tussen de lokale ondernemers en de gevestigde onderwijsinstellingen.'

Daarom slaat Content de handen ineen met enkele onderwijsinstellingen in en rondom Amersfoort. Op dit moment zijn o.a. MBO Amersfoort, Hogeschool Utrecht Amersfoort, ROC Midden Nederland en enkele onderwijsbedrijven - zoals First Class en Salon De Nieuwe Stad - aangesloten. 

'Ons primaire doel is de awareness bij ondernemers rondom het onderwijs meer gestalte te geven. Wat kun je als ondernemer met het onderwijs? Natuurlijk kent iedereen het fenomeen om een stagiair in dienst te nemen. Maar er is veel meer mogelijk. Denk aan het geven van presentaties en colleges als gastdocent, bedrijfsbezoeken, et cetera...'

Intermediair & Contentmarketing
Content wil een rol vervullen door met name als intermediair op te treden tussen de bedrijven en het lokale onderwijs. Danny: 'Wij hebben direct contact met onze bedrijfsleden. Als er een wens is - of een vraag - die onderwijs gerelateerd is, dan kunnen wij deze direct één op één doorspelen aan de juiste personen. Anderzijds willen we via leuke content marketing continue de aandacht vragen voor dit thema.'

Prokkelbeurs
Ook komt er een fysiek event dat georganiseerd zal worden onder de noemer Prokkelbeurs. 'Dat gaat héél tof worden. Het gaat een event worden waar studenten, ondernemers én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen komen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Kortom: snel meer!'

Nieuws

Content maakt slag tussen Onderwijs en lokaal bedrijfsleven

Onderwijs