Warmtebedrijf Amersfoort organiseert uniek 'inkijkje' tijdens opstart in Vathorst

Amersfoort, maandag 14 november 2022

Warmtebedrijf Amersfoort breidt haar warmtenet uit naar Vathorst. Hierdoor wordt een bestaand warmtenet met ongeveer 1.750 woningen verder verduurzaamd. Want voor warmtenetten geldt: dankzij schaalvergroting kunnen duurzame bronnen zoals aquathermie en geothermie ingezet worden. Maar first things first - eerst moeten de twee warmtenetten met elkaar verbonden worden. 'En dat biedt een unieke kans om het écht goed te zien!' aldus directeur Edwin Dalenoord. 

'Normaal gesproken zijn de leidingen van een warmtenet niet zichtbaar. Maar nu wordt er met een complexe boormachine en grote telescoopkranen een enorme infraoperatie opgestart: op de Hanzeboulevard wordt de hoofdleiding onder het spoor door geboord richting de IKEA. Eén van de grootste gestuurde boringen van de provincie Utrecht, nog veel groter en complexer dan de boring van afgelopen zomer. Degene die hierin interesse hebben willen we van harte uitnodigen om dit moment met ons te beleven!'

Edwin vervolgt: 'Boring mag dan wel saai betekenen, maar wij gaan er een leuk feestje van maken! Voor de deur van Extron Europe gaat de boring beginnen. De boring is op donderdag 17 november, en begint om 9:00. Het evenement is inclusief lunch tot 12:30. Voor wijk- of huurdersvertegenwoordigers organiseren wij ook een aansluitende informatiebijeenkomst.

Aanmelden & praktische informatie
Het evenement is inclusief lunch. Met oog op de catering wil Warmtebedrijf Amersfoort graag weten of u komt. Aanmelden kan via info@warmtebedrijfamersfoort.nl. Voorafgaand aan het evenement zult u een separate e-mail met een routebeschrijving ontvangen waar u kunt parkeren.

Nieuws

Warmtebedrijf Amersfoort organiseert uniek 'inkijkje' tijdens opstart in Vathorst

Bouw & Maakindustrie