Contenter van de Maand: Warmtebedrijf Amersfoort: ‘Wij gaan Amersfoort duurzaam verwarmen!’

Amersfoort, woensdag 1 juni 2022

Iedere maand zetten we binnen Content Amersfoort een bedrijfslid centraal als ‘Contenter van de Maand’. Vaak is het momentum niet zonder reden en kiezen we een passend bedrijfslid waar ook de nodige ontwikkelingen gaande zijn. In de maand juni 2022 presenteren we Warmtebedrijf Amersfoort en dat is niet zomaar. De organisatie – gevestigd in De Nieuwe Stad – staat onder de bezielende leiding van Edwin Dalenoord en heeft een missie: ‘Wij gaan Amersfoort duurzaam verwarmen!’. Het avontuur is recentelijk écht begonnen want op bedrijventerreinen Isselt en De Hoef is de schop letterlijk in de grond gegaan. Het verhaal achter Warmtebedrijf Amersfoort.

Warmtebedrijf Amersfoort is gevestigd in De Nieuwe Stad aan de rand van het centrum van Amersfoort. Directeur Edwin Dalenoord is dagelijks actief met een bevlogen team om de missie van Warmtebedrijf Amersfoort te voltooien: Amersfoort duurzaam verwarmen.

Hoi Edwin, allereerst: op de homepage van Warmtebedrijf Amersfoort staat pontificaal: ‘Wij gaan Amersfoort duurzaam verwarmen!’ Vertel ons daar eens iets meer over. 
Edwin: ‘Nederland, en dus ook Amersfoort, zit op dit moment in een energietransitie. We moeten met z’n allen van het aardgas af en de CO2-uitstoot moet drastisch verminderd worden voor 2030. De vraag die nu in de samenleving heerst is: “Hoe dan?” Warmtelevering is daarbij één van de belangrijkste pijlers, want 70% van de Nederlandse energietransitie is eigenlijk een warmtevraag. Hoe maak je je gebouw nu aardgasvrij zonder dat je straks in de kou staat? Met ons slimme, groene warmtenet kunnen wij een goed alternatief bieden voor een aardgasaansluiting: je krijgt namelijk gewoon de verwarming en heet water zoals je gewend was, maar dan 100% fossielvrij en uit groene bronnen.’

Kun je ons uitleggen hoe dit warmtenet werkt?
‘Een warmtenet is een leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, waarmee gebouwen verwarmd kunnen worden. Dit hete water wordt verwarmd door meerdere lokale bronnen, denk hierbij aan zonne-energie, duurzame biogrondstoffen, warmte uit (afval)water, restwarmte en aardwarmte. Gebouwen kunnen zich laten aansluiten, waarna er een leiding naar het gebouw wordt gelegd en de cv-ketel wordt vervangen door een zogenaamde warmteafleverset. Deze zijn vaak kleiner dan de cv-ketel. Daarmee kunnen wij de warmte van ons leidingennetwerk doorgeven aan jouw eigen binneninstallatie.’

Wat is de urgentie van dit warmtenet?
‘Hoog. Nederland loopt achter met de klimaatdoelen en zal de komende jaren moeten versnellen om deze alsnog te behalen. In Amersfoort kunnen we een behoorlijke slag slaan door grote delen van de stad van het aardgas af te helpen. Wij maken dit mogelijk om naast de - meestal duurdere - alternatieven zoals een warmtepomp of een WKO-installatie (warmte-/koudeopslag, red.) een extra alternatief te bieden. Daarnaast zijn ook de gasprijzen enorm gestegen en het einde van deze stijgingen is nog niet in zicht. Onze warmte is vaak al een derde goedkoper per maand en dat verschil wordt alleen maar groter.’

Wat is er momenteel gaande op bedrijventerreinen Isselt en De Hoef?
‘Op industrieterrein Isselt worden op dit moment grote delen van het warmtenet aangelegd. Er is veel vraag naar ons warmtenet. Daardoor zijn we momenteel bezig met een grote uitbreiding. In de eerste fase op bedrijventerreinen Isselt en De Hoef. Andere wijken zullen in de volgende fase volgen. Veel zakelijke gebouweigenaren hebben al getekend voor een aansluiting of zijn op dit moment aan het kijken of ze het gaan doen. Op industrieterrein Isselt wordt soms door de werkzaamheden enige verkeershinder veroorzaakt. We doen ons best om dit tot een minimum te beperken en uiteraard blijven alle panden gewoon bereikbaar.’

Naast Isselt is ook De Hoef momenteel een belangrijke pijler. Waarom?
‘De Hoef krijgt ook toegang tot ons warmtenet. Bovendien is onze business case van De Hoef zó uitgerekend, dat we ze een mooie aanbieding kunnen doen voor de maand juni 2022: alle gebouwen krijgen hun aansluiting kosteloos als ze in de komende maand tekenen. Het is namelijk gunstiger om aan te sluiten als de straat toch al open ligt voor de uitbreiding van ons warmtenet. Om dit onder de aandacht te brengen gaan we deze maand campagne voeren met een ijscokar. Dus kom vooral een ijsje bij ons eten! Ook zullen we dit presenteren op het Summer Event van Content op 30 juni aanstaande. De locatie is Playground33 aan de Disketteweg 1.’

Kun je ons vertellen wat het uiteindelijke doel is van Warmtebedrijf Amersfoort?
‘Wij willen de energietransitie in Amersfoort versnellen, door bij te springen in het streven naar een aardgasvrije samenleving. Daar zijn warmtenetten in stedelijk gebied uitermate geschikt voor: het biedt hele betaalbare warmte - door de ACM gecontroleerd met strenge maximum tarieven en maximum winstpercentage - met een leveringszekerheid. Overigens hebben wij daarbij wel een heel belangrijk vertrekpunt: aansluiten is altijd 100% vrijwillig. Consumenten en bedrijven zijn helemaal vrij om voor ons warmtenet te kiezen of voor een andere duurzame warmteoplossing.’

En wanneer is dat bereikt?
[Edwin lacht hard] ‘Wanneer heel Amersfoort klant bij ons is! Nee, zonder gekheid. Uitbreidingen van ons warmtenet zijn afhankelijk van draagvlak. We hebben grofweg 70% van een wijk, buurt of straat nodig om een warmtenet aan te leggen. Hoe meer wijken ervoor openstaan, hoe verder we ons net kunnen uitbreiden en hoe meer mensen we een aardgasvrij alternatief kunnen bieden. Ik denk dat dan ons doel bereikt is: als 70% per wijk voor ons kiest kunnen wij weer verder uitbreiden, tot we uiteindelijk een Amersfoort-breed warmtenet hebben. En ook hier wil ik nogmaals zeggen dat we die 70% echt willen bereiken op basis van eigen keuze, geen enkele verplichting - én daarnaast is en blijft ons warmtenet een open warmtenet, anderen kunnen er ook op aanhaken.’

Wat moet er allemaal nog gebeuren om dat doel te bereiken?
‘Ha, er is nog genoeg werk aan de winkel! Hoe meer bedrijven en particulieren aansluiten, hoe verder we kunnen uitbreiden en dus ook meer wijken dit alternatief voor aardgas kunnen aanbieden. Draagvlak is alles en dus is communicatie essentieel. We zijn dus ook druk bezig om met communicatie zo open mogelijk te zijn over wie we zijn, wat we doen, welke voordelen we onze klanten kunnen bieden en waar onze warmte vandaan komt. En wanneer een wijk wil aansluiten moet natuurlijk wel eerst het leidingennetwerk daarheen gelegd worden.’

Wat zijn de reacties van ondernemers en de pandeigenaren?
‘Eigenlijk heel positief. De nodige ondernemers of gebouweigenaren hebben bijvoorbeeld ook andere alternatieven onderzocht, zoals een warmtepomp of een WKO-installatie. In de meeste gevallen komt een warmtenetaansluiting toch als voordeligste uit de bus.’

En de ondernemer denkt dus vaak ook eerst aan de portemonnee?
‘Het is belangrijk maar we krijgen wij ook veel vragen over onze duurzaamheid, en dan met name over het gebruik van biogrondstof. Daar is namelijk de meeste scepsis over. Maar dan kunnen we aantonen dat de landelijke discussie juist gaat over hoogwaardige biomassa, dus bomen in de vorm van houtpellets uit Canada, Estland of Litouwen, terwijl de installaties die ons warmtenet verwarmen juist speciaal gebouwd zijn voor laagwaardige biomassa. Denk aan snoeihout, boomkluiten, nat en uit elkaar gevallen hout, ziek hout of schadelijke exoten zoals de Japanse duizendknoop of de Amerikaanse vogelkers. Bovendien is biogrondstof ook niet ons doel – het is een middel om een warmenet in de opstartfase te laten groeien, tot we genoeg afnemers hebben voor duurzamere bronnen zoals aquathermie (uit de waterzuiveringsinstallatie op Isselt) of aardwarmte. Die bronnen vergen nu eenmaal een grote investering en kunnen alleen ingezet worden op een volwassen warmtenet met veel afnemers. Je moet toch echt ergens beginnen.’

Veel vragen dus!
‘Zeker. En ook vragen over hoe het zit met de emissies. De installaties van onze partner Eemwarmte zijn voorzien van zeer geavanceerde filters, waardoor onze emissies eigenlijk heel laag zijn. Bijvoorbeeld, iedere klant die nu aansluit op ons warmtenet en zijn cv-ketel op aardgas laat vervangen realiseert een CO2-reductie van wel 90%. En dan tellen we de hele keten mee, van grondstof en bron tot aan de klant.’

Wat zijn de voordelen voor Amersfoortse ondernemers? En ook op financieel gebied?
‘Eigenlijk bieden we drie voordelen voor iedereen die zich laat aansluiten. Allereerst doe je iets goeds voor het milieu en het klimaat, want als ondernemer kan je hiermee je CO2-uitstoot al meteen enorm verlagen. En naar mate het warmtenet verder wordt uitgebreid en we duurzamere warmtebronnen kunnen aanhaken zal dit uiteraard nóg beter worden. Ten tweede wordt je ook ontzorgd: we garanderen onze warmtelevering, de warmteafleverset geeft gewoon de warmte zoals je altijd al had en wij nemen al het onderhoud voor onze rekening. Ook heb je geen vervangingskosten meer zoals je met een cv-ketel had. En het financiële voordeel stopt daar niet bij, ook de tarieven voor je warmteverbruik zijn bij ons gunstig. Zéker in vergelijking met aardgas (kan wel een derde schelen per maand in de kosten), maar ook in vergelijking met andere warmteleveranciers. De Gemeente Amersfoort heeft namelijk onderzoek gedaan naar de tarieven van alle warmteleveranciers, en we kunnen vol trots zeggen dat wij dit jaar de scherpste tarieven van de hele provincie hebben.’

Zijn er al veel Amersfoortse ondernemingen aangesloten?
‘Er zijn inmiddels meerdere Amersfoortse ondernemingen aangesloten en dit zal de komende maanden snel toenemen. We kunnen nu namelijk uitbreiden op de bedrijventerreinen Isselt en De Hoef juist doordat zoveel ondernemingen zich laten aansluiten. Dit biedt uiteraard ook kansen voor andere ondernemingen in hetzelfde gebied, want als de leiding er eenmaal ligt is aansluiten heel makkelijk.’

Hoe en op welke wijze kunnen Amersfoortse ondernemers zich aansluiten?
‘Allereerst: neem contact met ons op! Elk pand is anders qua aansluiting, afhankelijk van de warmtebehoefte, de locatie van de cv-ketel, het binnenwerk etc. Ook de lengte van de oprit is relevant i.v.m. de leiding die we naar het gebouw moeten aanleggen. Wij brengen een offerte uit, vergelijk deze gerust met andere duurzame warmteoplossingen. Het daadwerkelijke aansluiten is daarna makkelijk: voor vrijwel alle oplossingen is er alleen een leiding naar het gebouw nodig en wordt de huidige cv-ketel vervangen voor een warmteafleverset. Dat is het. De radiatoren of ander binnenwerk hoeft vrijwel nooit aangepast te worden. Dat maakt het bijvoorbeeld ook makkelijk aansluiten voor bestaande bouw of zelfs monumentale panden. Bovendien hebben we, zoals gezegd, deze maand een speciale campagne voor ondernemers op De Hoef, waarbij we ook de wijk ingaan om ons warmtenet en onze speciale aanbieding onder de aandacht te brengen. Dit is voor ondernemers op dat bedrijventerrein een hele mooie kans om aan te haken.’

Meer informatie: www.warmtebedrijfamersfoort.nl

Warmtebedrijf Amersfoort
Brabantsestraat 13
3812 PJ Amersfoort
Tel. Nr.                033 – 762 07 52
E-mail                  info@warmtebedrijfamersfoort.nl  
Website               www.warmtebedrijfamersfoort.nl

Nieuws

Contenter van de Maand: Warmtebedrijf Amersfoort: ‘Wij gaan Amersfoort duurzaam verwarmen!’

Zakelijke Dienstverlening