Bert van Wede - Onderwijs In Bedrijf: ‘Laten we elkaar opzoeken voor WIN/WIN-samenwerkingen!’

Amersfoort, woensdag 8 juni 2022

In 2022 werd het 8e onderwijsbedrijf van Amersfoort gelanceerd: Green Outletstore in het centrum van de historische binnenstad. Wat in 2007 begon met Leerhotel ’t Klooster is anno 2022 uitgegroeid tot een mooie kring bedrijven waar studenten onder begeleiding van professionals het vak en de bijpassende beroepshouding leren alvorens zij daadwerkelijk hun eerste job aan gaan.

Hoog tijd – vonden wij – om eens langs te gaan bij eindverantwoordelijke Bert van Wede, directeur Onderwijs In Bedrijf: ‘Een onderwijsbedrijf is een normaal bedrijf met een bijzondere opdracht. Ik heb aan de wieg mogen staan van alle onderwijsbedrijven. Ze voelen als mijn kindjes.’

Beste Bert, dank voor je tijd. In 2022 werd het achtste onderwijsbedrijf gelanceerd: Green Outlet Amersfoort. Zit voor ons een trots man?
‘Jazeker! Trots in de zin dat wij met elkaar de goede dingen doen voor de MBO Amersfoort studenten. Hoe bijzonder is het dat wij echte bedrijven ontwikkelen waarin studenten ‘het vak’ en de daarbij passende ‘beroepshouding’ leren alvorens zij op stage gaan of hun eerste baan verwerven! Die studenten de hoofdrol geven - onder begeleiding van onze vak-professionals en instructeurs - is iets dat mij iedere dag weer trots maakt.’

Zullen we de onderwijsbedrijven – alle 8 – nog eenmaal opsommen?
‘Natuurlijk! We hebben allereerst Leerhotel ’t Klooster. In het verlengde van de horeca-tak komen we dan op First Class, een horecalocatie in het stationsgebied van Amersfoort. Als derde kunnen we AdminCompany noemen, ons administratiekantoor, die aan de Stadsring het kantoor deelt met de 4e: Koppel’t, ons marketing en communicatie onderwijsbedrijf. Dan hebben we onze kap- en schoonheidssalon Salon De Nieuwe Stad, ons multifunctionele sport- en evenementencomplex FitAcademie De Bokkeduinen en De Garage: een universele autogarage waar je terecht kan voor onderhoud, APK en alles daaromheen. En dan tot slot Green Outletstore in de binnenstad. Een gave plek waar je kan shoppen voor de hipste vintage kleding en de tofste meubels en woonaccessoires. Acht prachtige, inspirerende plekken waar we studenten klaar stomen voor hun toekomst.’

‘Ik geloof er heilig in dat de praktijk voor een MBO-student de beste leerschool is.’

Je bent zelf al jaren hierbij betrokken. Wat is jouw rol in dit geheel? En, wat is je dagelijkse drijfveer?
‘Ik mag eindverantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke, organisatorische en financiële resultaten van de 8 onderwijsbedrijven. Deze zijn ondergebracht in Onderwijs In Bedrijf Holding B.V. Ik prijs me enorm gelukkig met hele goede collega’s die leiding geven aan de circa 90 mensen die als vak-professional/instructeur de MBO Amersfoort studenten de fijne kneepjes van het vak bijbrengen. Mijn drijfveer: ik geloof er heilig in dat de praktijk voor een MBO-student de beste leerschool is. Als ik op deze wijze mijn steentje daaraan kan bijdragen geeft dat energie. Wat ook energie geeft is om bedrijven en instellingen te koppelen aan het onderwijs.’

Voor de mensen die het nog (steeds) niet weten: kun je ons in 3 á 4 zinnen uitleggen wat een onderwijsbedrijf is?
‘Een onderwijsbedrijf is een normaal bedrijf met een bijzondere opdracht. Die bijzondere opdracht is het opleiden in de praktijk van MBO-studenten waarin ze mogen leren, fouten mogen maken maar waarbij uiteindelijk het op te leveren product of dienstverlening marktconform dient te zijn. Als het “echt is” leren studenten het meest. Een instructie of simulatie is surrogaat. Om het te vertalen naar één van onze bekendste onderwijsbedrijven: Leerhotel Het Klooster is een normaal congres- en leisure-hotel met een bijzondere opdracht. En die bijzondere opdracht is dat ruim 600 MBO-studenten horeca en gastvrijheid hier in de praktijk leren.’

Wat is de samenwerking met MBO Amersfoort?
‘MBO Amersfoort is eigenaar van het concept Onderwijs in Bedrijf en verstrekt ons opdracht om dit leren in de praktijk uit te voeren. De onderwijsbedrijven zijn normale bedrijven, in B.V.-vorm,  die zelfstandig “hun broek moeten ophouden”. Onze omzet bestaat uit onderwijsprestaties en commerciële prestaties aan de markt. Per onderwijsbedrijf wordt er voor de verwachte onderwijsprestaties jaarlijks een zakelijke overeenkomst gemaakt tussen een onderwijsteam van MBO Amersfoort en een onderwijsbedrijf. In deze overeenkomst staat precies wat er van ons verwacht wordt en welke vergoeding daar tegenover staat. Een publiek-private toetsing maakt hier onderdeel vanuit. Maar voor het overgrote deel verkopen wij in de bedrijven gewoon de producten en dienstverlening aan de markt die hiervoor een marktconform tarief dienen af te rekenen.’

‘De onderwijsbedrijven zijn normale bedrijven die zelfstandig “hun broek moeten ophouden”.’

Kun je ons eens meenemen naar de start met Leerhotel ‘t Klooster. Hoe heeft het zich daarna ontwikkeld?
‘Leerhotel Het Klooster zou bij aanvang, in 2007,  geëxploiteerd worden door Golden Tulip. In de Golden Tulip Academy zouden zij eigen her- en bijscholingen combineren met het opleiden van MBO studenten. Helaas raakte Golden Tulip 3 maanden voor de opening in zwaar weer en zag af van de samenwerking. Er waren geen nieuwe partners die hun vinger opstaken en toen hebben we zelf de stoute schoenen aangetrokken. Met vallen en opstaan zijn wij wijzer geworden en we hadden natuurlijk nooit kunnen vermoeden dat Leerhotel Het Klooster anno 2022 deze positie in de Amersfoortse horeca zou krijgen. Vele hoogtepunten zijn de afgelopen 15 jaren voorbij gekomen. Dat wij op 27 april 2019 de volledige Koninklijke Familie en de bijbehorende hofhouding een thuisbasis mochten geven tijdens De Koningsdag in Amersfoort is toch wel heel bijzonder geweest.’

Wat is de ‘WHY’ van de onderwijsbedrijven voor Amersfoort?
‘MBO Amersfoort is actief in de wereld van “werken en leren”. De onderwijsbedrijven zijn het middel om studenten goed voor te bereiden als toekomstig beroepsbeoefenaar. Ze gaan met de juiste bagage naar een stage of een eerste baan in het werkveld.’

Wat is de komende 365 dagen jouw belangrijkste missie?
‘Goede vraag. Het is wellicht een cliché in deze tijd maar ook een aantal onderwijsbedrijven zijn nog aan het opkrabbelen van de forse tegenslagen die zij hebben ondervonden van de noodzakelijke regels tijdens de Covid-pandemie. Voor bedrijven zoals Het Leerhotel, First Class, De Fitacademie Bokkeduinen en Salon De Nieuwe Stad is herstel naar het oude niveau van 2019 belangrijk. De Garage, ook wel de Automakers van de Toekomst genoemd, die medio 2018 is gestart, gaat vanuit de startfase naar een stabilisatiefase en Koppel’t en de Green Outletstore moeten hun potentie het komende jaar bewijzen. De AdminCompany zal het succes van de laatste 2 jaar moeten consolideren. Naast al het bovenstaande staat natuurlijk op 1 dat de kwaliteit van het werkend-leren en instructieleren in alle onderwijsbedrijven minimaal op peil dient te blijven en waar mogelijk van een nog hoger niveau wordt. Dat is tenslotte ons primaire bestaansrecht. Dus het leveren van kwaliteit is de belangrijkste missie, elke dag opnieuw. Ook is in 2022/2023 het Leven Lang Ontwikkelen een focuspunt. In een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving is permanente scholing van je medewerkers belangrijk. MBO Amersfoort en de Onderwijsbedrijven kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.’

‘Je draagt met elkaar een klein beetje bij aan de toekomst. Dat is dankbaar werk!’

Nu er acht zijn maakt het ons toch benieuwd: heb je een favoriet onderwijsbedrijf? Of is er eentje waar je een speciale band mee hebt?
‘Ik heb aan de wieg mogen staan van alle onderwijsbedrijven. Het voelt als je kindjes en ze zijn mij even lief. Een speciaal gevoel is er bij First Class; daar wordt aan jongelui, met een afstand tot de arbeids- en scholingsmarkt, perspectief geboden. Zij halen vaak hier hun eerste diploma en ze herwinnen hier eigenwaarde en zelfvertrouwen.’

Wat maakt het werken met studenten zo leuk?
‘Tsja, wat is er nu leuker om met elkaar jongelui te zien groeien als vak-beoefenaar en vooral als mens? Je draagt met elkaar een klein beetje bij aan de toekomst. Dat is dankbaar werk!’

Zijn er ook minder leuke kanten?
‘Ha, daar zou ik heel lang over na moeten denken… Dat doe ik dus maar niet!’

Een blik op de toekomst. Je bent nu 60. Hoe zie je de toekomst voor jezelf?
‘In de fitness van de Fitacademie Bokkeduinen stel je de fitnessapparatuur naast gewicht en duur ook op leeftijd in. Ik stel deze altijd in op 35, haha.. Niet omdat ik te maken heb met een uitgestelde “mid-life” maar omdat je iedere dag een jonge, frisse, onderzoekende blik nodig hebt. Maar om heel concreet te zijn: er zijn nog steeds enkele opleidingen waar wij nog geen werken-leren omgeving voor de MBO-studenten hebben. Op dit moment zitten we op ruim 80% en wij willen natuurlijk naar de 100%.’

Tot slot: wat is jouw tip voor lokale ondernemers in samenwerking met de onderwijsbedrijven? 
‘Laten we elkaar opzoeken en tot win-win-samenwerkingen komen. Dit is niet alleen een opdracht voor het werkveld maar net zo hard - en misschien wel harder - voor het onderwijs. Dan heb ik het niet alleen over het onderwijs dat MBO Amersfoort aanbiedt maar ook over het voortgezet Onderwijs en HBO-onderwijs van de HU. Samen draag je zorg voor de toekomst en voor een goed opgeleide beroepsbevolking. Laten we de wereld mooi en goed geëquipeerd doorgeven!’

Kop koffie met Bert?
Wil je met Bert van Wede in gesprek over mogelijkse samenwerkingen? Je kan Bert bereiken via whj@mboamersfoort.nl

Nieuws

Bert van Wede - Onderwijs In Bedrijf: ‘Laten we elkaar opzoeken voor WIN/WIN-samenwerkingen!’

Onderwijs