Waarding Advocatuur

advocaat

Specialist in het arbeidsrecht en veelzijdig in dienstverlening. Waarding advocatuur combineert topkwaliteit met een persoonlijke en betrokken aanpak. Maatwerk tegen een eerlijk en transparant tarief.
Heb je te maken met ontslag, een vaststellingsovereenkomst, arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, reorganisatie, onderhandelingen over een sociaal plan of cao of problemen rondom ziekte en re-integratie? Dan is Waarding advocatuur bij uitstek dé specialist.

Neem hier contact op

Printerweg 10
3821 AD
Amersfoort

06 – 244 30 993willebrands@waarding.nl

https://www.waarding.nl/