Onderwijs in Bedrijf

Onderwijs
Zakelijke Dienstverlening

Met hoogwaardige en praktijkgerichte beroepsopleidingen biedt MBO Amersfoort haar studenten een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger.

In ons onderwijs hanteren wij als uitgangspunt ‘lerend werken en werkend leren’. MBO Amersfoort biedt een breed aanbod aan opleidingen, waarvan de hoogste niveaus toegang geven tot het HBO. Daarnaast beschikt MBO Amersfoort over een aantal onderwijsbedrijven, waar onderwijs een extra dimensie krijgt. In nauwe samenwerking met bedrijven en instanties in de regio bieden wij onze studenten de mogelijkheid om te leren en werken in de praktijk. Bij MBO Amersfoort vinden wij dat leren en handelen in actuele praktijksituaties onmisbaar zijn voor de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Verschillende soorten onderwijsbedrijven
Een deel van de eigen onderwijsbedrijven zijn ondergebracht in OIB Holding B.V. OIB staat daarbij voor Onderwijs in Bedrijf. De andere eigen onderwijsbedrijven zijn onderdeel van de school. Als derde realiseren we onderwijsbedrijven in samenwerking met OIB en/of partners.

Dit zijn de onderwijsbedrijven zijn ondergebracht in OIB Holding B.V.:

  • Fit Academie Bokkeduinen
  • Leerhotel het Klooster
  • AdminCompany
  • First Class Amersfoort
  • Salon de Nieuwe Stad
  • De Garage
  • Koppel ’t
  • Green Outlet